Warsztaty w ramach projektu ASOS edycja 2020 – ,,Seniorzy w działaniu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach projektu ASOS – edycja 2020, tytuł zadania: ,,Seniorzy w działaniu”. Projekt skierowany jest dla osób w wieku 60 +, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym a także pogłębiać relacje wewnątrz i między pokoleniowe. Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach: …

Zajęcia integracyjne wewnątrz i między pokoleniowe

W ramach integracji przewidujemy 2 typy spotkań: A) spotkania mające na celu integrację wewnątrzpokoleniową B) spotkania międzypokoleniowe. Ad.A. W ramach spotkań integracyjnych wewnątrzpokoleniowych planujemy np.: zajęcia dyskusyjne w oparciu o wspólnie obejrzany film lub przeczytaną książkę, gry towarzyskie,ogniska, biesiady imieninowe, prelekcje n/t zwyczajów i obrzędów występujących w regionie, świętowanie świąt …